29 Tháng Ba, 2021

Trần Đình Long – Trần Tuấn Dương: Từ dân buôn tiểu ngạch tới tỉ phú Đô la.

Khó khăn chính là cơ hội dành cho người biết làm và dám làm. Dễ dàng thì ai cũng làm được, làm gì còn cơ hội […]
26 Tháng Ba, 2021

Hoà Phát đặt kế hoạch lãi sau thuế 18.000 tỷ đồng năm 2021

Western Homes – Lời hứa với cổ đông của Chủ tịch Trần Đình Long 4 năm trước khi làm dự án nhà máy thép Hoà Phát […]
ENGLISH