31 Tháng Tám, 2021

Dự báo xu thế biến động đất phi nông nghiệp và đất ở đến năm 2030

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu dành một phần quỹ đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng […]
27 Tháng Năm, 2021

Điều kiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy […]
ENGLISH