27 Tháng Năm, 2021

Điều kiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy […]
ENGLISH