7 Tháng Mười, 2021

Cầu Trần Hưng Đạo khuấy động giá đất xung quanh

Gần đây, phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng với tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 8.900 […]
27 Tháng Năm, 2021

Tác động Covid tới thị trường BDS Quý II

Western Homes – Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn ngay những tháng đầu của năm 2021, Báo cáo của Hội môi giới bất […]
ENGLISH