9 Tháng Một, 2021

Những động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Quốc năm 2020

Việc thành lập thành phố đảo đầu tiên, quy hoạch hạ tầng đồng bộ, sự xuất hiện của nhiều ông lớn... giúp thị trường bất động sản cất cánh.
ENGLISH