27 Tháng Năm, 2021

Triển vọng thu hút đầu tư của Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Triển vọng thu hút đầu tư của Hậu Giang năm 2021 mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh này phát triển kinh tế – xã hội, […]
27 Tháng Năm, 2021

Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chung đáp ứng nhu cầu phát triển

Western Homes – Tháng 3-2021, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai lập điều chỉnh tổng thể Ðồ án điều chỉnh Quy […]
ENGLISH