Loạt thương vụ M&A triệu đô trong lĩnh vực địa ốc 9 tháng đầu năm

ENGLISH