Tập đoàn Hòa Phát với tham vọng xây dựng Khu “‘đô thị Rồng’’ tại Cần Thơ

ENGLISH