Dự án nghỉ dưỡng rộng gần 1.000 ha tại Hòa Bình dự kiến khởi công năm 2022

ENGLISH