Hiện tại có phải thời điểm thích hợp để chi tiền cho timeshare?

ENGLISH